Aktualności

XX Jubileuszowy Rajd Niepodległości

5 listopada 2011

5 listopada 2011 r. odbył się XX Rajd Niepodległości "Szlakami Legionistów Płockich". Współorganizatorem tego jubileuszowego przedsięwzięcia, organizowanego od 20 lat przez PTTK Oddział Miejski w Płocku i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, było w tym roku Stowarzyszenie Jagiellończyków, które ufundowało puchar za zajęcie I miejsca w Rajdzie Niepodległości oraz nagrody książkowe dla drużyn, biorących udział w rajdzie, a także uczestników XX Jubileuszowego Konkursu Piosenki i Pieśni Legionowej. Puchar Prezesa Stowarzyszenia powędrował do Szkoły Podstawowej w Rogozinie, która prawie w całości wzięła udział w rajdzie. Jury oraz Prezes Stowarzyszenia Jagiellończyków, Małgorzata Kwiatkowska, docenili w ten sposób zaangażowanie społeczności szkolnej w Rogozinie w krzewienie idei patriotyzmu oraz turystyki pieszej. Cieszy również fakt, że I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych zajęli właśnie Jagiellończycy, których do udziału w rajdzie zachęciła Violetta Kilarska, Komandor XX Rajdu Niepodległości, członkini Stowarzyszenia Jagiellończyków, na co dzień nauczycielka geografii i opiekun Szkolnego Koła PTTK "Szop". W konkursie piosenki reprezentanci Jagiellonki: Joanna Magierska, Joanna Banaszczak z klasy 2 GA oraz Bogdan Kołodziejski i Paweł Zgorzelski z klasy 2G, przygotowani przez Ewę Koston, nauczycielkę wok i zajęć artystycznych, zajęli I miejsce i otrzymali, oprócz pucharu i dyplomu, ufundowane przez Stowarzyszenie, pamiątkowe książki.

Zdjęcia z rajdu

155 Jagiellończyków, Prezydent i 105. rocznica powstania Jagiellonki...

31 lipca 2011

Jagiellończycy spotkali się wraz z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim w ostatnią lipcową sobotę na terenie "Zielonego Ogródka" MZOS przy pl. Dąbrowskiego 2a, aby świętować dziesięciolecie NIEFORMALNYCH SPOTKAŃ, a także podkreślić, że Nasza Szkoła wpisana jest już w krajobraz Płocka i Mazowsza od 105 lat. To, że spotkaliśmy się w wakacje spontanicznie już po raz dziesiąty, zawdzięczamy pomysłowi Hanny Piaseckiej - matki chrzestnej Nieformalnych Zjazdów Jagiellończyków - podjętemu następnie przez Stowarzyszenie Jagiellończyków, działające od 2004 roku. Dziś, po dziesięciu latach, należy uznać, że właśnie, zorganizowane po raz pierwszy przez Hannę Piasecką i Macieja Turowskiego w 2002 roku Nieformalne Spotkanie absolwentów Jagiellonki stało się z biegiem czasu ciekawą propozycją towarzyskiej imprezy wakacyjnej, w czasie której możemy odświeżyć dawne jagiellońskie znajomości, spotkać się z przyjaciółmi pobawić się, a także poznać..., polubić..., pokochać... jagiellońską brać różnych roczników.
Lipcowe spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Małgorzaty Kwiatkowskiej, Prezesa Stowarzyszenia Jagiellończyków, która, w roli gospodyni spotkania, powitała Jagiellończyków, a przede wszystkim naszego absolwenta z 1990 roku - Andrzeja Nowakowskiego, dziś Prezydenta Miasta Płocka. Oboje zgodnie podkreślili, jak ważne są przyjacielskie spotkania Jagiellończyków, odbywające się już od wielu lat, pamiętanie o szkolnych przyjaźniach, a Prezydent Andrzej Nowakowski dowcipnie potwierdził, patrząc wstecz na swoją karierę, że JAGIELLOŃCZYKIEM POZOSTAJE SIĘ ZAWSZE /co zobowiązuje:)/, natomiast radnym, posłem czy nawet prezydentem się tylko bywa. Bądźmy dla siebie, drodzy Jagiellończycy, Jagiellończykami, wspierajmy się, aby móc cieszyć się ze wspólnych spotkań. Naprawdę jest niebywałą sprawą spotykać się, umacniać więzi i radośnie przeżywać nie tylko wspomnienia szkolne, ale także dzielić się codziennymi troskami i radościami z przyjaciółmi ze szkolnej ławy.
Stowarzyszenie Jagiellończyków składa podziękowania Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za objęcie honorowym patronatem X Nieformalnego Spotkania Jagiellończyków, a Gazecie Wyborczej za objęcie imprezy patronatem medialnym.
Sponsorzy X Nieformalnego Spotkania Jagiellończyków: Stowarzyszenie Jagiellończyków oraz Via-Art Mirosław Łakomski.

Zdjęcia z X Nieformalnego Spotkania Jagiellończyków

Lipcowe spotkanie Jagiellończyków

6 lipca 2011

Już niedługo 30 lipca 2011 roku Wakacyjne Spotkanie Jagiellończyków. Przypominamy, że w tym roku odbędzie się ono ze względów organizacyjnych na placu Dąbrowskiego 2, w ogródku Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, przy zabytkowej wieży ciśnień. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Jeśli chcecie, drodzy Absolwenci, mieć przyjemność uczestniczenia w dorocznym spotkaniu Jagiellończyków, możecie zgłosić się wcześniej po wejściówki w cenie 30 zł do KLUBU ABSOLWENTA, w budynku Szkoły, wejście od nowego dziedzińca.
Czekamy na Was 20 lipca w środę w godzinach od 17.00 do 18. 30 oraz 27 lipca, w środę w godzinach od 17.00 do 18.30.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

30 lipca 2011 - Jubileuszowe Nieformalne Spotkanie Jagiellończyków

21 czerwca 2011

Drodzy Absolwenci, informujemy, że X NIEFORMALNE SPOTKANIE JAGIELLOŃCZYKÓW odbędzie się w tym roku 30 lipca (ostatnia sobota miesiąca) w godzinach od 17.00 do 24.00 w ogródku MZOS, plac Dąbrowskiego 2a. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest kupno biletu wstępu w cenie 30 złotych. Sprzedaż biletów będzie prowadzona w Klubie Absolwenta, mieszczącym się w gmachu Jagiellonki, ul. 3 Maja 4, wejście od nowego dziedzińca.
Terminy sprzedaży biletów:
27.06. 2011 poniedziałek od 14.00 do 16.00
28.06.2011 wtorek od 15.00 do 17.00
29.06.2011 środa od 17.00 do 18.30
6. 07.2011 pierwsza środa lipca od 17. 00 do 18.30.
Można również dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia Jagiellończyków
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku ul. Kolegialna 14A nr rachunku :
30 12403174 1111 0010 0281 3214 z dopiskiem X NIEFORMALNE SPOTKANIE JAGIELLOŃCZYKÓW
dla wpłat z zagranicy:
PKO S.A. PPLPW 30 12403174 1111 0010 0281 3214
z dopiskiem X NIEFORMALNE SPOTKANIE JAGIELLOŃCZYKÓW.
W przypadku wpłaty na konto biletem wstępu jest bankowy dowód wpłaty.
Liczymy na nieprzebrane rzesze Jagiellońskiej Braci! Spieszcie się, ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.
ZAPRASZAMY
Zarząd Stowarzyszenia Jagiellończyków

X JUBILEUSZOWE NIEFORMALNE SPOTKANIE JAGIELLOŃCZYKÓW

15 maja 2011

30 lipca 2011 roku (ostatnia sobota lipca) o godzinie 17.00 odbędzie się w Ogródku MZOS, plac Dąbrowskiego 2 X NIEFORMALNE SPOTKANIE JAGIELLOŃCZYKÓW. Patronat Honorowy objął nad spotkaniem Prezydent Andrzej Nowakowski, absolwent Jagiellonki z 1990 roku.
Jak co roku w godzinach od 10.00 do 12.00 będzie można w dniu Nieformalnego Spotkania Jagiellończyków spotkać się w Klubie Absolwenta i zwiedzać gmach Szkoły.
Szczegóły spotkania Jagiellończyków oraz koszty uczestnictwa zostaną podane w czerwcu 2011 r.
Serdecznie zapraszamy Jagiellończyków na spotkanie. Prosimy także, abyście drogie koleżanki i drodzy koledzy powiadamiali się wzajemnie o terminie i miejscu spotkania.

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Stowarzyszenie Jagiellończyków © 2004-2008   Powered by ml.net.pl