Stowarzyszenie Jagiellończyków

Witamy serdecznie na stronach "Stowarzyszenia Jagiellończyków". Jak sama nazwa wskazuje zrzesza ono Jagiellończyków, czyli ludzi dla których nie jest obojętne Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły w Płocku. Witryna powstała, aby chętni mieli możliwość poznania Stowarzyszenia i jego działań, a także przyłączenia się do niego. Będziemy się również starali umieszczać na niej aktualności dotyczące Szkoły i Stowarzyszenia. Chętni do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia mogą pobrać deklarację członkowską z menu po lewej stronie. Wypełnioną deklarację wraz z dowodem wpłaty wpisowego i składki rocznej można przesłać na adres Stowarzyszenia, bądź dostarczyć ją do szkoły. Opłata wpisowa wynosi 30 pln, a roczna składka 20 pln. Kwoty te prosimy prosimy wpłacać na konta podane niżej, bądź w sekretariacie szkoły u pani Krystyny Giergelewicz. Poniżej kilka słów na temat samego Stowarzyszenia, a także numery kont stowarzyszenia.

"Stowarzyszenie Jagiellończyków" powstało z inicjatywy nauczycieli oraz absolwentów i wychowanków LO im. Władysława Jagiełły w Płocku. Zebranie założycielskie odbyło się 20 lutego 2004 roku. Trzy miesiące później, dnia 14 maja 2004 roku, Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207257; REGON Stowarzyszenia - 611417951.

Po rejestracji odbyło się pierwsze Walne Zebranie, na którym ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została wybrana pani profesor Małgorzata Kwiatkowska. Stowarzyszenie przyjmuje w poczet członków nie tylko wychowanków i absolwentów Jagiellonki, ale także wszystkich sympatyków Szkoły, chcących aktywnie działać na jej rzecz w ramach określonych statutem Stowarzyszenia. Wśród zapisanych w statucie celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie, na pierwszym miejscu wymienić należy: kultywowanie tradycji LO im. Władysława Jagiełły, pielęgnowanie jego dziedzictwa materialnego, promowanie jego działalności i osiągnięć oraz utrzymywanie więzi jego członków ze Szkołą.

Najważniejszym przedsięwzięciem, jakiego podjęło się dotąd Stowarzyszenie, była organizacja obchodów 100-lecia Szkoły, które odbyły się we wrześniu 2006 r. Stowarzyszenie, we współpracy z dyrekcją Szkoły, wzięło na siebie odpowiedzialność za organizacyjne i finansowe przygotowanie Jubileuszu.

Wszystkich, którzy mogą wspomóc finansowo Stowarzyszenie prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku ul. Kolegialna 14A nr rachunku :
30 12403174 1111 0010 0281 3214
dla wpłat z za granicy :
PKO S.A. PPLPW 30 12403174 1111 0010 0281 3214

Za każdą wpłatę z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Jagiellończyków.

Stowarzyszenie Jagiellończyków © 2004-2008   Powered by ml.net.pl