Dokonania
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów humanistycznych i regionalnych "Mazowsze Płockie - Moja Mała Ojczyzna" we współpracy z Centrum Sztuki STUDIO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie Wakacyjnych Młodzieżowych Warsztatów Archeologicznych w Ostrowach we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.
 3. Zorganizowanie w LO im. Władysława Jagiełły w Płocku, we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku, wystaw prezentującej dorobek Młodzieżowych Warsztatów Archeologicznych.
 4. Zorganizowanie pomocy finansowej dla uczniów - uczestników Wakacyjnych Młodzieżowych Warsztatów Archeologicznych.
 5. Zorganizowanie konkursów poświęconych historii Szkoły i jej patronowi - Władysławowi Jagielle.
 6. Zorganizowanie obchodów 100. rocznicy powstania LO im. Władysława Jagiełły w Płocku, w tym:
  1. przygotowanie i wydanie monografii 100 lat "Jagiellonki". Z dziejów polskiej Szkoły Średniej w Płocku",
  2. wyprodukowanie filmu o walorach popularnonaukowych "Stulecie płockiej Jagiellonki",
  3. zorganizowanie Zjazdu, pikniku oraz balu absolwentów i wychowanków,
  4. poddanie zabiegom konserwacyjnym zabytkowego Sztandaru z 1916 r. (prace wykonane zostały przez prof. Helenę Hryszko z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie),
  5. wybicie pamiątkowego medalu z okazji 100-lecia "Jagiellonki",
  6. zaprojektowanie i wybicie srebrnej tarczy pamiątkowej,
  7. wykonanie grafiki przedstawiającej Szkołę (autorem grafiki jest Roman Zieliński)
  8. upamiętnienie założycieli Szkoły - działaczy Polskiej Macierzy Szkolnej - oraz dyrektora Jana Przyszlaka przez odsłonięcie pamiątkowych głazów przed budynkiem Szkoły,
  9. opracowanie i wydanie okolicznościowego folderu,
  10. zorganizowanie wystawy "100 lat Gimnazjum Polskiego - Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku" we współpracy z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego,
  11. wystawienie przedstawienia "Z historii 'Jagiellonki' wybrane wątki i dzwonki" we współpracy Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego,
  12. wyposażenie Klubu Absolwenta działającego w Szkole.
 7. Współorganizowanie obchodów Święta Edukacji Narodowej w LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
 8. Zorganizowanie uroczystego zakończenie Roku Wielkiego Jubileuszu Szkoły.
 9. Uroczyste otwarcie Klubu Absolwenta w budynku Jagiellonki.
 10. Zebranie materiałów do książki "Wspomnienia Jagiellończyka" o wybitnym wychowanku Szkoły - prof. Stanisławie Portalskim (matura 1939 r.).

Stowarzyszenie Jagiellończyków © 2004-2008   Powered by ml.net.pl