Aktualności

Walne Zebranie

30 czerwca 2021

Informujemy, że 1 września 2021 r. (środa) odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Jagiellończyków.
Pierwszy termin 17.00
Drugi termin 17.15
Bardzo prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o przybycie.
Zarząd Stowarzyszenia

Wielkanoc 2021

3 kwietnia 2021

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzymy Wam, Drodzy Jagiellończycy i Przyjaciele Jagiellonki, lepszego czasu, obfitującego w zdrowie, radość, spokój. Aby ten czas odnowy i wiosny zagościł w waszych sercach i umysłach, napełnił Was nadzieją i miłością.
Stowarzyszenie Jagiellończyków

W Nowym Roku 2021

9 stycznia 2021

Drodzy Jagiellończycy, ubiegły 2020 rok nie był tym, jakiego sobie życzyliśmy na spotkaniu w Klubie Absolwenta w 2019 r. Ograniczyliśmy nasze kontakty towarzyskie, z niepokojem patrzyliśmy, jak pandemia niszczy nasze relacje społeczne, utrudnia, a wręcz uniemożliwia nam podtrzymywanie więzi rodzinnych, a także naszych wśród Jagiellończyków. W ubiegłym roku odeszli także spośród naszego grona absolwentów znani i lubiani - Seweryn Zieliński i Roma Ozimkiewicz. Zawsze będziemy o nich pamiętać.
W Nowym Roku życzymy Wam Drodzy Jagiellończycy przede wszystkim zdrowia, tym, którzy pragną, szybkiego zaszczepienia się bez powikłań oraz rychłego końca izolacji. Obyśmy mogli się jak najszybciej spotkać w Klubie Absolwenta.
P.S. Artykuł ukazuje się dopiero teraz z powodów technicznych.

100. rocznica urodzin wybitnego Polaka Profesora Stanisława Portalskiego

28 kwietnia 2020

Szanowni Państwo!
Droga młodzieży!
W dniu 24 kwietnia przypada 100. rocznica urodzin wybitnego Polaka Profesora Stanisława Portalskiego. W normalnych warunkach Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja prowadzące Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, którego Profesor jest patronem, wraz z innymi organizacjami i instytucjami zamierzało zorganizować szereg przedsięwzięć jubileuszowych.
Wraz ze Stowarzyszeniem Jagiellończyków, Dyrekcją Liceum (Profesor to wybitny absolwent z 1939 r., Członek Honorowy Obchodów 100-lecia Szkoły w 2006 r.), zarządami płockich szkół wyższych i przedstawicielami organizacji naukowo-technicznych mogą uczcić pamięć Profesora jedynie poprzez publikacje wspomieniowe rozpowszechniane teleinformatycznie (strony internetowe, media elektroniczne). Sesje naukowe, spotkania, wystawy i inne formy uczczenia Profesora w 100-lecie urodzin zorganizujemy wówczas, gdy skończy się epidemia. W tym jubileuszowym komunikacie przedstawiamy skrótowo sylwetkę profesora , wybitnego Patrioty, a jednocześnie skromnego człowieka, unikającego rozgłosu.
STANISŁAW PORTALSKI (1920–2011), ur. w Starej Białej koło Płocka, absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (1939), doktor inżynier chemii technicznej, profesor inżynierii chemicznej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (dziekan Wydziału Nauk Technicznych 1991–2011), prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (2003–2011) i wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią (1993–2011).
W latach 1933-1939 był uczniem gimnazjum i liceum im. Władysława Jagiełły i uzyskał maturę z najwyższym wynikiem. Brał udział w kampanii wrześniowej, został internowany w Rosji i z armią Andersa przedostał się do Anglii.
Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Szkocji został odkomenderowany do angielskiej Szkoły Oficerskiej Łączności (Sigal Officers School) w Cranwell, którą ukończył z najlepszym wynikiem.
Po wojnie rozpoczął eksternistyczne studia na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie uzyskał stopień BSc (Bachelor of Science). Ukończył również Inżynierię Chemiczną na Polish Uniwersity College (PUC). Następnie zdał egzamin naukowy inżyniera polskiego przy Radzie Akademickich Szkół Technicznych w Londynie (RAST).
W 1950 r. został asystentem na swojej macierzystej uczelni Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie a w dwa lata później po likwidacji przez Brytyjczyków PUC asystentem na Battersea Polytechnic w Londynie, gdzie w 1960 r. obronił doktorat, otrzymując tytuł głównego wykładowcy (Principal Lecturer).
Od 1964 r. aż do przejścia na emeryturę w 1985 r. pracował jako wykładowca na University of Surrey w Guildford.
W latach 1987–1999 prof. Stanisław Portalski był redaktorem naczelnym Rocznika Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, a w latach 1999–2003 sekretarzem generalnym PTNO. Po śmierci Edwarda Szczepanika ostatniego premiera Rządu RP na Uchodźstwie objął w 2003 r. funkcję prezesa tej instytucji.
Od 1993 r. był wiceprezesem Światowej Rady Badań nad Polonią. Prof. Stanisław Portaski jest autorem ponad 20 artykułów naukowych, opublikowanych w międzynarodowych pismach inżynierskich. W końcowych latach swojego pracowitego i obfitującego w liczne osiągnięcia naukowe i organizacyjne życia współpracował także z Towarzystwem Naukowym Płockim. W dniu 5 lipca 2007 roku w siedzibie Towarzystwa wygłosił odczyt „Polska nauka i szkolnictwo wyższe na obczyźnie". W spotkaniu, które powiązane było także z promocją książki wspomnieniowej napisanej przez Leszka Skierskiego, a opisującej życie Profesora, wzięli udział członkowie Sekcji Pedagogicznej TNP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Płocka. Profesor publikował także w „Notatkach Płockich" kwartalniku Towarzystwa Naukowego Płockiego. W 2007 roku został zrealizowany firn "Wspomnienia Profesora Stanisława Portalskiego" w reżyserii Mariusza Portalskiego i przekazany do Archiwum Państwowego w Płocku. Z sympatią wspominał lata szkolne, był honorowym i jednocześnie najstarszym absolwentem uczestniczącym w Zjeździe z okazji 100-lecia Jagiellonki w 2006 roku. Szkoła stara się podtrzymać pamięć o Profesorze Stanisławie Portalskim, jego życiu i dokonaniach. W czasie uroczystości żałobnej po śmierci Profesora, która miała miejsce w Starej Białej, swój hołd złożyli zmarłemu przedstawiciele społeczności szkolnej i Towarzystwa Naukowego Płockiego. W dniu 6 lutego 2012 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły miała miejsce sesja naukowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Portalskiemu. Dla uczczenia pamięci i dokonań Profesora, który z pewnością może być zaliczony w poczet najznamienitszych absolwentów Szkoły,postanowiono wówczas ufundować tablicę pamiątkową wmurowaną w holu budynku szkolnego. Tablica została odsłonięta w dniu 8 listopada 2013 roku.
Myśli Profesora:
„Po wojnie nie wróciłem do Polski, bo wiedziałem jak będzie wyglądał kraj, który dostał się w łapy Stalina".
„Na temat ówczesnej władzy wołałem się publicznie nie wypowiadać. Poza tym, czułem
się zawsze Polakiem. I dalej nim jestem. Nie straciłem ani mowy, ani polskości, ani
wiary." „Moją Ojczyzną zawsze była i jest Polska". „Ojczyzna jest jedna, ale dom jest tam, gdzie żyjemy i jest nam dobrze".
Ordery i odznaczenia:
- Doktorat honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
- Medal Lotniczy Polski i Air Force Medal Angielski – za służbę w lotnictwie w czasie II wojny światowej w Anglii.
- Krzyż Wojny Obronnej – za kampanię wrześniową od Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego.
- Krzyż Zesłańców Sybiru.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) – za pracę naukową i społeczną od Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (1989).
- Order Papieski „Bene Merenti" – za działalność w Kościele Katolickim.
- Złoty Krzyż Zasługi Polskiej Misji Katolickiej od delegata ds. duszpasterstwa emigracji polskiej abpa Szczepana Wesołego.
- Srebrny Krzyż Zasługi – za pracę społeczną w Kościele Polskim na Emigracji od
Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski od Prezydenta Komorowskiego
(pośmiertnie).
Więcej informacji w wyszukiwarce google oraz książce autorstwa Leszka Skierskiego
„Wspomnienia Jagiellończyka” wydanej i kolportowanej przez Stowarzyszenie
Jagiellończyków.

Zmarł Seweryn Zieliński

1 kwietnia 2020

Z żalem informujemy, że 28 marca 2020r. zmarł Seweryn Zieliński, absolwent Jagiellonki z 1960 roku. Przez wiele lat uświetniał spotkania Jagiellończyków swoimi poetyckimi zdolnościami, znany był z okolicznościowych fraszek, wierszy i utworów, które prezentował Jagiellończykom.Odznaczał się humorem i dowcipnie komentował spotkania Jagiellończyków oraz rzeczywistość Jagiellonki czasów współczesnych, a także czasów Jego szkolnych lat.
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom przekazujemy szczere wyrazy współczucia.
Stowarzyszenie Jagiellończyków

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Stowarzyszenie Jagiellończyków © 2004-2008   Powered by ml.net.pl